Pelillinen oppiminen – moniammatillinen yhteistyöprojekti

Tänä keväänä olemme mukana Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteisellä kurssilla. Kurssi on osa Vantaan kaupungin, Helsingin yliopiston Playful Learning Centerin ja Samsung Nordicin yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää tietotekniikan opetuskäyttöä kouluissa. Opiskelijoiden ja opettajien muodostamissa työryhmissä ideoidaan ja toteutetaan käyttäjälähtöisiä, oppimista tukevia ja oppilasta motivoivia pelillisiä toimintamalleja. Projektiin osallistuvilla opettajilla on ainutlaatuinen mahdollisuus työstää omalle opetusryhmälleen sopivia harjoituksia ja toimintatapoja.

Kurssin etenemistä voi seurata kurssiwikissä https://wiki.helsinki.fi/display/plcwiki/PLCwiki.

20150227_132527 - Versio 2

Yhteiskuva kurssin aloitustilaisuudesta

ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmä

– Kati

Mainokset
Kategoria(t): Uncategorized

Terveiset Washingtonista!

Marraskuun alussa sain mahdollisuuden osallistua Sutton Trustin ja Bill and Melinda Gates Foundationin järjestämään tapahtumaan, jossa aiheena oli opettajuuden ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja ylläpitäminen. Tapahtuma oli mielenkiintoinen ja opettavainen, vaikkei kaikki esimerkit ihan omaan suomalaiseen koulujärjestelmään istukaan. Koulumme tiimiopettajuuden malli herätti kovasti kiinnostusta ja pohdintaa siitä, millaisia resursseja sen toteuttamiseen tarvitaan. Toivottavasti saimme vakuutettua mahdollisimman monet: Ainakin twiittauksia tuntui kertyvän mukavasti!

IMG_0572

Uusien suomalaisten ja muun maalaisten kontaktien lisäksi matkan suurinta antia oli minulle keskustelu australialaisen Wooranna Parks Primary Schoolin rehtorin Ray Trotterin kanssa. Koulu tuntui muistuttavan monelta kantilta omaa kouluani. Opetusta toteutetaan tiimeissä, oppilaita osallistetaan mm. tutor-toiminnalla ja työskentelyvälineinä käytetään paljon teknologiaa, robotiikkaa unohtamatta. Vaikutteita koulun toimintaan on Rayn mukaan saatu paljon Dr. David Thornburgilta.

Wooranna Parksin koulussa käytettiin paljon ”haaste-videoita” projektien aloituksessa ja motivoinnissa. Olen muutaman kerran itsekin kokeillut niitä omassa työssäni. Sekä aikuiskoulutettavat että oppilaat ovat pitäneet tästä työtavasta paljon. Enigma Portalista löytyy lisätietojen lisäksi linkkejä näihin opetuksessa vapaasti käytettäviin videoihin.

Kati

IMG_6042

Kategoria(t): Case 1

Opetusvideoita ja motivaatiota

Syksyn aikana siirrymme ipadien käytössä uuteen vaiheeseen. Pelit ovat mukava tapa vahvistaa opittua ja esimerkiksi matematiikan opiskelussa saada aikaan lukujen ja laskujen automaatiota. Päätin kuitenkin ”puhdistaa” padit peleistä elokuussa ja jättää niihin vain kirjoittamiseen ja kuvan muokkaamiseen tarvittavia sovelluksia. Pelejä lisäämme niihin myöhemmin personoidusti tarpeen mukaan. Tarkoituksena on monipuolistaa välineen käyttöä ja opetella eri sovellusten eli ”appsien” yhdistämistä.

Tässä yksi käyttöesimerkki matematiikan tunnista:

Miten luku hajoaa? Montako täyttä kymmentä siinä on? Montako ykköstä kymmenien yli? Mitä tapahtuu yhteenlaskussa?

Matematiikan visualisointi on helppoa opettajalle mm. älytaulun avulla, mutta miten motivoida lapset piirtämiseen tai ”palikoiden siirtelyyn”? . Yleinen valitettava ymmärrys (toiminnallisesta opetuksesta huolimatta) lapsilla on, että oppiminen tapahtuu vain kirjassa tai sen avulla. Päätimme tehdä oppilaiden (2.lk) kanssa matematiikan oppimisvideoita hyödyntäen ipadin videointitoimintoa ja samalla opettelimme elokuvatyökalun iMovien käyttöä. Videointi tehtiin osissa, lukuja tutkien ja ääneen puhuen. Osat koottiin iMovien avulla kokonaisuudeksi, missä puhuttuun lisättiin numerot tai teksti:  http://youtu.be/wv87Zn_8Xco.

Oppimista ja yhteistyötä oppilaiden välillä parhaimmillaan!

Syysterveisin Pirre, Pirjo Mäkiranta Koulumestarista

Kategoria(t): Uncategorized

Kansainvälistä yhteistyötä Suomi-USA

Cradle to Career; Education for the 21st Century World

Innokas-verkostoa ja innovatiivisen koulun mallia esiteltiin USA:ssa Minneapolisissa elokuussa järjestetyssä Cradle to Career -konferenssissa Minnesotan yliopistossa (University of Minnesota, the Carlson School of Management). Konferenssi oli osa FinnFest 2014 –tapahtumaa. Innokas-verkoston johtajan Tiina Korhosen ja Innokas-koordinaattori Minna Kukkosen esityksessä heräteltiin ajatuksia kysymyksien What is Learning in 2020? ja What does Innovative School look like? kautta. Innovatiivisen koulun mallissa kiteytetään koulukulttuurin kokonaisvaltainen kehittäminen pääsektoreihin oppiminen, opettajuus, johtajuus sekä koulun, kodin, lähiyhteisöjen ja yritysten yhteistyö. Kaikkia näitä lähestytään luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmista teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Tulevaisuuden taitojen (21st century skills) oppimista ja teknologian hyödyntämistä käsiteltiin käytännönläheisin esimerkein.

FinnFest2014 Innokas-verkosto_innovatiivinen koulu

Suomen koulujärjestelmä oli konferenssissa laaja-alaisesti esillä esityksin ja keskusteluin. Kuulimme muun muassa opetus- ja kulttuuriministeri Krista Kiurun videotervehdyksen, Opetus -ja kulttuuriministeriön kansainvälisten suhteiden johtaja Jaana Palojärven, Professori Pasi Sahlbergin ja Rovion CMO, Peter Vesterbackan puheenvuorot. Oppimisen ilo, motivaation kasvattaminen ja tasavertaisen oppimisen mahdollisuudet olivat konferenssissa monella tavalla puheenaiheina. Konferenssissa avattiin USA-Suomi yhteistyön mahdollisuuksia ja ennen kaikkea jaettiin kokemuksia ja ajatuksia vastavuoroisesti hyvistä käytänteistä. Oli mielenkiintoista kuulla paikallisten koulujen ja koulujärjestelmän toiminnasta sekä Suomesta Yhdysvaltoihin muuttaneiden opettajien työstä ja heidän sinnikkyydestään huomioida suomalaisia hyviä oppimisen käytänteitä paikallisissa kouluissa. Elinikäinen oppiminen, oppimiseen innostaminen ja tulevaisuuden oppimisen pohtiminen kosketti meitä kaikkia yksin ja yhdessä!

KristaKiuru_videotervehdys OKM_JaanaPalojärvi USA-Suomi_opettajat PeterWesterbacka PasiSahlberg Paneelikeskustelu1 Paneelikeskustelu2

Konferenssimatkan yhteydessä saimme tavata monia ihania ihmisiä, verkostoitua ja syventää yhteistyötämme. Kaiken oppimisen ja opiskelun ohessa tutustuimme myös hieman paikalliseen kulttuuriin ja lähiympäristöön.

Baseball1 Jokiristeily1 Maisema1 Suominaiset

Minneapolisista terveisin,

Minna ja Tiina

Innokas-verkosto, http://www.innokas.fi

Kategoria(t): Uncategorized

Panda -projekti

Konferenssin päätyttyä siirryimme Chongqingistä 400 kilometrin päähän luoteeseen Chengdu:hun. Alueella on useampi pandojen suojelureservaatti, joista uusimpaan, vielä hieman keskeneräiseen, pääsimme tutustumaan. Vierailuohjelmaan kuului Kiinan arvostetuimman jättiläispandatutkijan Panda Papan luento, museokäynti, elokuva vankeudessa syntyneen pandan Tao Taon vapauttamisesta takaisin luontoon sekä reservaatin käytännön toimintaan tutustuminen. Mielenkiintoisinta oli luonnollisesti päästä seuraamaan läheltä pandojen hoitajien työtä. Siivosimme eläinten asuintiloja, valmistimme pandoille tarjottavaa leipää sekä ruokimme niitä.

20140719-111134-40294665.jpg

Me suomalaiset opettajat muodostimme kiinalaisten, tiibetiläisten ja yhdysvaltalaisten opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa ryhmän, jonka tehtävänä oli luoda kansainvälinen projektioppimisen kokonaisuus. Reservaattivierailun tarkoituksena oli lisätä meidän opettajien tietoisuutta työstä, mitä Kiinassa tehdään pandojen suojelemiseksi, ja yhdistää ne asiat tulevaan projektiin.

20140719-110851-40131811.jpg

Loimme kolmen päivän aikana perusopetukseen tarkoitetun kolmeosaisen projektin, joka käsittelee uhanalaisia jättiläispandoja sekä eläintensuojelutyötä. Projektin viimeisessä vaiheessa opittua tietoa sovelletaan oppilaiden omaan lähiympäristöön. Projekti tullaan toteuttamaan lukuvuonna 2014-2015, ja siihen voi osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut opettaja luokkineen.

Suunnittelutyö erimaalaisten opettajien kanssa oli sekä haastavaa että samalla antoisaa. Kielimuuri sekä erilaiset oppimiskulttuurit hidastivat työskentelyä paljon. Me kaikki koimme erityisen antoisana tiibetiläisen rehtorin ja kahden hänen koulunsa oppilaan mukanaolon projektissa. Heidän asuinalueellaan jättiläispandat elävät vielä luonnonvaraisina ja koulu ympäristöineen poikkeaa aika lailla siitä, mihin me olemme tottuneet.

Oli jälleen hienoa todeta, että suomalainen koulujärjestelmä on ainutlaatuinen ja toimiva systeemi. Olemme 2000-luvun taitojen opiskelun suhteen menossa oikeaan suuntaan ja tämä asia sai reissulla paljon vahvistusta.

20140719-110941-40181978.jpg

Kati, Janne ja Paavo

Kategoria(t): Uncategorized

Projektioppimisen ja arvioinnin työpajapäivät

Bridges konferenssin Chogqingin osuuden viimeiset kaksi päivää työskenneltiin työpajoissa. Projektioppimisen pajassa tehtiin ohjatusti oppimiskokonaisuus. Tehtävänantona oli tehdä ohje kävelykierrokselle jollekin monesta Chongqingin sillasta. Ajatuksena oli antaa osallistujille kokemus tällaisesta työskentelymallista. Arvioinnintyöpajassa puolestaan tutustuttiin yhteen työskentelyn arviointimenetelmään. Pienryhmissä harjoiteltiin arvioimaan olemassa olevia projekteja menetelmän mukaisesti.

Meidät länsimaalaiset oli ripoteltu eri ryhmiin ohjaamaan kiinalaisia opettajia työskentelyssä. Tämä olikin tarpeen, sillä ryhmätyöskentely oli monelle kiinalaiselle opettajalle täysin tuntematon työskentelymuoto. Aloitimme työskentelyn kertomalla ryhmätyöskentelyä perusasioista ja ohjaamalla muita prosessissa.
image6

Kuva 1: Ryhmä ideoimassa projektia

image8
Kuva 2: Kuvausryhmä seurasi tiiviisti ryhmätyöskentelyä

Työskentelyä työpajoissa on vaikeuttanut muutama asia. Suurimpana haasteena on ollut kommunikointi. Kiinalaisista opettajista vain muutama puhuu englantia auttavasti ja hyvin harva hallitsee kielen. Toisena pulmana on ollut joiden nettipalvelujen tiukka rajaus. Meidän käytössä olevat Google, Dropbox, YouTube, Facebook jne. ovat rajoitettujen listalla. Onneksemme sähköpostit kulkevat ja saamme apuja Suomesta nopeallakin aikataululla!

Kati, Janne ja Paavo

Kategoria(t): Uncategorized

Bridge konferenssin 2. Päivä

Toisen päivän ohjelmaan kuului erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja Stanfordin yliopistosta sekä Kiinasta, joita mekin olimme kuuntelemassa. Puheenaiheet käsittelivät opettajan ammatillisuutta ja osaamisen jakamista, arvioinnin kehittämistä sekä opetussuunnitelman integrointia Kiinan näkövinkkelistä. Meille suomalaisille asiat olivat entuudestaan tuttuja, suomalaisessa perusopetuksessa pitkään käytössä olleita asioita, mutta Kiinassa ollaan oppilaslähtöisen oppimisen alkutaipaleella.

image4

Pidimme päivän aikana kolme puheenvuoroa. Aiheinamme olivat tiimiopettajuus, projektioppiminen, oppimiskeskustoiminta sekä mobiililaitteet oppimisen tukena. Aiheet herättivät paljon kiinnostusta. Etenkin tiimiopettajuudesta ja mobiililaitteista keskusteltiin paljon esityksen jälkeen. Päivän aikana vahvistui ajatus siitä, että me olemme täällä asiantuntijoiden rooleissa. Kiinalaisissa kouluissa on vielä frontaaliopetus voimissaan, ja ryhmässä toimiminen ja opiskelu on heille uutta. Meille päivän suurimpana antina oli taas huomata, että elämme erityisen hienossa yhteiskunnassa ja suomalaislapset saavat koulussa mielettömän hyvää opetusta.

image5
Risteilyllä Yangtse joella

Kati, Janne ja Paavo

Kategoria(t): Uncategorized
Finnable 2020
Hankkeen tavoitteena on kehittää kolme erilaista kouluun ja koulun ulkopuolelle sijoittuvaa oppimisympäristöä ja niiden verkostoa huomioimalla modernin tieto- ja viestintäteknologian oppimisympäristöille tarjoamat mahdollisuudet.